Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Elektroštika

Certifikace

Naše firma zavedla v roce 2001 řízení jakosti podle ISO 9001:2000 a v roce 2010 certifikaci dle norem ISO 14001:2004 a BS OHSAS  18001:2007. Byla certifikována firmou  CERT – ACO, s.r.o.
Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI