Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Elektroštika

Činnost

Výstavba a rekonstrukce kabelových sítí  do 110 kV a veřejné osvětlení
Výstavba a rekonstrukce vestavěných a kompaktních trafostanic
Výstavba a rekonstrukce venkovních vedení do 110 kV včetně venkovních trafostanic do 35 kV
Projektová činnost ve výstavbě
Projektová činnost v energetice pro PRE, a.s., ČEZ, a.s.
Elektroinstalace v rodinných domcích, činžovních domech a průmyslových provozech
Zemní práce vč. zemních protlaků
Provádění termovizních měření elektrotechnických provozů
Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI